Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu

  Ochrana osobních údajů - Cookies

  Ochrana osobních údajů

  1.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickouosobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů a pravidly uvedenými níže v čl. 1.2. až 1.9.

  1.2. Společnost NAM system, a.s. zpracovává od okamžiku, kdyzákazník požádá o registraci, o zákazníkovi tyto osobní údaje: jméno a příjmení,adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikačníčíslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek,fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jenjako „osobní údaje“) a to za účelem:a) plnění práv a povinností společnostiNAM system, a.s. ze smlouvy uzavřené se zákazníkem a pro ochranu práva a zájmůspolečnosti NAM system, a.s. (např. vymáhání pohledávek, reklamačnířízení),b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službaminebo podnikem společnosti NAM system, a.s. a zasílání obchodních sdělení.

  1.3. Zákazník tímto uděluje okamžikem registrace společnostiNAM system, a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené včl. 1.2. písm. b).

  1.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje(při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené zwebového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bezzbytečného odkladu informovat společnost NAM system, a.s. o změně ve svýchosobních údajích.

  1.5. Kromě osob dopravujících zboží a provádějících vymáhánípohledávek nebudou osobní údaje zákazníka bez jeho předchozího souhlasupředávány třetím osobám.

  1.6. Osobní údaje budou zpracovávány:a) pro účelyuvedené  v čl. 1.2. písm. a) po dobu, podle toho, co nastane později, (i) dovypořádání všech práv a povinností z uzavřené smlouvy či (ii) ukončeníregistrace a ještě tři roky poté,b)  pro účely uvedené  v čl. 1.2. písm. b)po dobu do odvolání souhlasu zákazníka s tímto zpracováním.Osobní údajebudou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěnépodobě neautomatizovaným způsobem.

  1.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsoupřesné a bere na vědomí, že pro účely zasílání informací a obchodních sdělenízákazníkovi se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas sezpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělenímůže zákazník kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídlaspolečnosti NAM system, a.s.

  1.8. V případě, že by se zákazník domníval, že společnostNAM system, a.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu sochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,může: • požádat společnost NAM system, a.s. nebo zpracovatele ovysvětlení, • požadovat, aby společnost NAM system, a.s. odstranila taktovzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplněnínebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí větyshledána oprávněnou, společnost NAM system, a.s. odstraní neprodleně závadnýstav. Nevyhoví-li společnost NAM system, a.s. žádosti, má zákazník právo obrátitse na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávněnízákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajůpřímo.

  1.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svýchosobních údajů, je mu společnost NAM system, a.s. povinna tuto informaciposkytnout bez zbytečného odkladu. Společnost NAM system, a.s. má právo zaposkytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradunepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později